Naše služby

  1. vypracovanie cenovej ponuky
  2. obhliadka staveniska
  3. odborná konzultácia o stavebnej príprave
  4. dodávka a montáž brán a pohonov
  5. záručný a pozáručný servis
  6. odborná prehliadka a odborná skúška – revízia vyhradeného technického zariadenia – Osvedčenie č. 039/4/2011-ZZ-A-Bf od Technickej inšpekcie a.s. Nitra.  

EKO Slovakia NZ s.r.o., Dvorská cesta 8,940 59 Nové Zámky
Vyrobené: Reklamná agentúra Printea – www.printea.sk