Požiarne uzávery

20180927_133019

Požiarne uzávery

  • Textilné roletové
  • Posuvné do boku
  • Rolovacie
  • Sekčné
  • Krídlové


Požiarne uzávery bránia šíreniu požiaru a spĺňajú prísne požiadavky požiarneho zabezpečenie stavieb. Uzávery rozdeľujú objekt na jednotlivé úseky vo vnútri aj po obvode budovy, kde z hľadiska požiarneho je vyžadovaná odolnosť proti prehoreniu. Požiarne uzávery ponúkajú mechanické a plnoautomatické ovládanie. Požiarna odolnosť jednotlivých typov uzáverov je od 30 do 120 minút.

EKO Slovakia NZ s.r.o., Dvorská cesta 8,940 59 Nové Zámky
Vyrobené: Reklamná agentúra Printea – www.printea.sk1