Cenník - platný od 1.1.2019

Hodinová sadzba: bez DPH / s DPH

Servis: bez DPH / s DPH

Vykonanie revíznych prehliadok a skúšok vrátane vyhotovenia protokolu: bez DPH / s DPH

Dopravné náklady: bez DPH / s DPH

EKO Slovakia NZ s.r.o., Janka Kráľa 15, 940 59 Nové Zámky
Vyrobené: Reklamná agentúra Printea – www.printea.sk, 2018 – 2019 | All rights reserved